جمعه 1 تیر 1403
  • شورا و شهر
  • شماره خبر: 9611610
  • 19 خرداد 1403
  • 10:57
  • امتیاز:5/4
  • امتیاز شما
یک ملک در خیابان «فیروزآباد» تملک و تسطیح شد

برای اجرای طرح تعریض در منطقه یک کرمان؛

یک ملک در خیابان «فیروزآباد» تملک و تسطیح شد

شهردارمنطقه یک شهر کرمان، از تملک و تسطیح یک ملک در این منطقه برای اجرای طرح تعریض خیابان «فیروزآباد»، خبر داد.

به گزارش کرنا، حسین سعید، گفت: در راستای تملک و آزاد‌سازی املاک مسیری، برای اجرای طرح تعریض خیابان «فیروزآباد»، ملکی در تقاطع خیابان «مدیریت»، و خیابان «فیروزآباد» تخریب و بارگیری شد.

وی عرصه و اعیان ملک تملک‌شده را ۴۱۰ مترمربع، ذکر کرد و افزود: ملک مورد نظر، با مبلغ هر متر ۳۰۰ میلیون ریال تملک شد.

 

0