جمعه 1 تیر 1403
  • شورا و شهر
  • شماره خبر: 9611600
  • 13 خرداد 1403
  • 12:18
  • امتیاز:5/4
  • امتیاز شما
اصلاح نمای دیوارهای بخشی از بزرگراه «امام(ره)»

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان خبر داد:

اصلاح نمای دیوارهای بخشی از بزرگراه «امام(ره)»

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان، از اصلاح نمای دیوارهای بخشی از بزرگراه «امام(ره)» حد فاصل پل «ایثار» و سه‌راه «جوپاری» خبر داد.

ه گزارش کرنا، یدالله علیزاده گفت: نمای دیوارهای بزرگراه «شهید مهدی توسنگ» حد فاصل پل «ایثار» و سه‌راه جوپاری در بزرگراه «امام(ره)» به مساحت بیش از ۱۵۰۰ مترمربع، در حال اصلاح است.

وی با بیان اینکه بخشی از دیوارهای بزرگراه «شهید مهدی توسنگ»، نمای نازیبایی داشت، افزود: این نماها توسط واحد خدمات‌شهری شهرداری کرمان و همکاری معاونت سیما و منظر سازمان، در حال بهسازی و اصلاح است.

 

 

 

0