امروز : دوشنبه 5 تير 1396 / 20:09
نظر و پیشنهاد

امام صادق علیه السلام:هر گاه بنده فراوان استغفار کند، نامه عملش در حالی بالا رود که می درخشد.

دکتر اعظم خیرمند پاریزی اطلاعات بیشتر...
دکتر سیدعباس حمیدی اطلاعات بیشتر...
دکتر سیدمحمدرضا احمدی موسوی اطلاعات بیشتر...
دکتر جمشید اسمعیل زاده اطلاعات بیشتر...
دکتر باقر بحرینی اطلاعات بیشتر...
دکتر مهدی میرزایی باغینی اطلاعات بیشتر...
دکتر محسن امانی اطلاعات بیشتر...
دکتر مریم عامی زاده اطلاعات بیشتر...
دکتر علی حاجی امیر دماوندی اطلاعات بیشتر...
دکتر جمشید سعید اطلاعات بیشتر...
1
2
انتها »
آخرین اخبار