امروز : يکشنبه 4 تير 1396 / 21:48
نظر و پیشنهاد

امام صادق علیه السلام:هر گاه بنده فراوان استغفار کند، نامه عملش در حالی بالا رود که می درخشد.

دکتر سیدمسلم حیدری خورمیزی اطلاعات بیشتر...
دکتر احمدرضا ذبیحی اطلاعات بیشتر...
دکتر علیرضا هنرمند اطلاعات بیشتر...
دکتر فاطمه میمندی نیا اطلاعات بیشتر...
دکتر محمدعلی شفا اطلاعات بیشتر...
دکتر نبی بنازاده ماهانی اطلاعات بیشتر...
دکتر رستم سیف الدینی اطلاعات بیشتر...
دکتر بهناز صدیقی اطلاعات بیشتر...
دکتر کیانوش قاسمی اطلاعات بیشتر...
1
آخرین اخبار