امروز : دوشنبه 5 تير 1396 / 20:10
نظر و پیشنهاد

امام صادق علیه السلام:هر گاه بنده فراوان استغفار کند، نامه عملش در حالی بالا رود که می درخشد.

دکتر مسعود پریرخ اطلاعات بیشتر...
دکتر مریم کوزه کنانی اطلاعات بیشتر...
دکتر آرش شهروان اطلاعات بیشتر...
دکتر هدایت گرجستانی اطلاعات بیشتر...
دکتر فرشیدرضا فرقانی اطلاعات بیشتر...
دکتر مریم رئوف اطلاعات بیشتر...
دکتر سارا عسکری فرد اطلاعات بیشتر...
دکتر حسن شهابی نژاد اطلاعات بیشتر...
1
آخرین اخبار