امروز : يکشنبه 4 تير 1396 / 21:53
نظر و پیشنهاد

امام صادق علیه السلام:هر گاه بنده فراوان استغفار کند، نامه عملش در حالی بالا رود که می درخشد.

دکتر سانعلی کریمی افشار اطلاعات بیشتر...
دکتر ساسان صلاحی اطلاعات بیشتر...
دکتر امین معتمدی اطلاعات بیشتر...
دکتر کریم ارجمند کرمانی اطلاعات بیشتر...
دکتر محدثه عرب سلغار اطلاعات بیشتر...
دکتر نجمه اصغری اطلاعات بیشتر...
1
آخرین اخبار