امروز : يکشنبه 4 تير 1396 / 21:54
نظر و پیشنهاد

امام صادق علیه السلام:هر گاه بنده فراوان استغفار کند، نامه عملش در حالی بالا رود که می درخشد.

دکتر فریبا عارف دارابی اطلاعات بیشتر...
دکتر منصور اثنی عشری اطلاعات بیشتر...
دکتر امین فخر اطلاعات بیشتر...
دکتر محبوبه حاج جعفر اطلاعات بیشتر...
دکتر محمود آقائی افشار اطلاعات بیشتر...
دکتر حمیدرضا بهجتی اطلاعات بیشتر...
دکتر علی مقدمی اطلاعات بیشتر...
دکتر بهرام پورسیدی اطلاعات بیشتر...
دکتر محمد ناصر اطلاعات بیشتر...
دکتر حمید زینلی نژاد اطلاعات بیشتر...
1
2
3
انتها »
آخرین اخبار