امروز : يکشنبه 4 تير 1396 / 21:46
نظر و پیشنهاد

امام صادق علیه السلام:هر گاه بنده فراوان استغفار کند، نامه عملش در حالی بالا رود که می درخشد.

دکتر قدسیه شریف اطلاعات بیشتر...
دکتر علیرضا رئیس زاده اطلاعات بیشتر...
دکتر افسانه صاحب الزمانی اطلاعات بیشتر...
دکتر آرزو استوار راوری اطلاعات بیشتر...
دکتر بابک باوفا اطلاعات بیشتر...
دکتر رفعت معتمدی دهبارز اطلاعات بیشتر...
دکتر زهرا ابول پورمشیزی اطلاعات بیشتر...
دکتر معصومه صراف زاده اطلاعات بیشتر...
دکتر شراره خوارزمی اطلاعات بیشتر...
دکتر مینو مهین اطلاعات بیشتر...
1
2
3
4
انتها »
آخرین اخبار