امروز : يکشنبه 4 تير 1396 / 21:51
نظر و پیشنهاد

امام صادق علیه السلام:هر گاه بنده فراوان استغفار کند، نامه عملش در حالی بالا رود که می درخشد.

دکتر خاطره علوی اطلاعات بیشتر...
دکتر بابک معین وزیری اطلاعات بیشتر...
دکتر نپتون مجدزاده کرمانی اطلاعات بیشتر...
دکتر حسین امیری مقدم اطلاعات بیشتر...
دکتر فاطمه سلاجقه اطلاعات بیشتر...
دکتر طاهره نامجو باغینی اطلاعات بیشتر...
دکتر فهیمه مقصودیان اطلاعات بیشتر...
دکتر فرناز صفا اطلاعات بیشتر...
دکتر سعید نوری اطلاعات بیشتر...
دکتر فاطمه صور اسرافیل انار اطلاعات بیشتر...
1
2
3
انتها »
آخرین اخبار