امروز : يکشنبه 4 تير 1396 / 21:54
نظر و پیشنهاد

امام صادق علیه السلام:هر گاه بنده فراوان استغفار کند، نامه عملش در حالی بالا رود که می درخشد.

دکتر مریم عابدینی پاریزی اطلاعات بیشتر...
دکتر کاوه شفیعی اطلاعات بیشتر...
دکتر ناصر زنگی آبادی اطلاعات بیشتر...
دکتر حسینعلی ابراهیمی میمند اطلاعات بیشتر...
اکبر حمزه‌ ای مقدم اطلاعات بیشتر...
1
آخرین اخبار