امروز : دوشنبه 5 تير 1396 / 20:09
نظر و پیشنهاد

امام صادق علیه السلام:هر گاه بنده فراوان استغفار کند، نامه عملش در حالی بالا رود که می درخشد.

دکتر محمدحسین شاه پسند زاده اطلاعات بیشتر...
دکتر هومن رفیعی نیشابوری اطلاعات بیشتر...
دکتر حسین فیاض منفرد اطلاعات بیشتر...
دکتر فرشته صفریان اطلاعات بیشتر...
دکتر شاهین بیانی اطلاعات بیشتر...
دکتر امین امینیان اطلاعات بیشتر...
1
آخرین اخبار