امروز : يکشنبه 4 تير 1396 / 21:46
نظر و پیشنهاد

امام صادق علیه السلام:هر گاه بنده فراوان استغفار کند، نامه عملش در حالی بالا رود که می درخشد.

شماره تماس:

034-33776611-13

فکس:

034-33776617

آدرس اینترنتی:

http://www.kgut.ac.ir/

آدرس:

انتهای اتوبان هفت باغ علوی
آخرین اخبار