امروز : يکشنبه 4 تير 1396 / 21:50
نظر و پیشنهاد

امام صادق علیه السلام:هر گاه بنده فراوان استغفار کند، نامه عملش در حالی بالا رود که می درخشد.

آدرس:

خیابان عدالت - چهارراه توحید

شماره تماس:

034-32206201-4***034-32206601-2

فکس:

034-32232041

آدرس اینترنتی:

http://www.kermandadgostari.ir/
آخرین اخبار