دوشنبه 16 تیر 1399
  • فرهنگ و هنر
  • شماره خبر: 9608348
  • 21 دی 1398
  • 18:07
  • امتیاز:5/4
  • امتیاز شما
چهار اثر تاریخی کرمان ثبت ملی شد

مدیرکل میراث‌ فرهنگی استان کرمان:

چهار اثر تاریخی کرمان ثبت ملی شد

مدیرکل میراث ‌فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری استان کرمان گفت: در جلسۀ شورای ملی ثبت آثار تاریخی فرهنگی غیرمنقول وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، چهار اثر از استان کرمان به ثبت ملی رسید.

فریدون فعالی ادامه داد: در جلسۀ مذکور محوطۀ تاریخی کوه بی‌بی‌دن سیرجان، بنای مسجد و دیوانخانۀ حسینخانی گلزار (بردسیر)، قنات حجت‌آباد عنبرآباد و حمام تاریخی هوتک (کرمان) در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدند.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسه بافت تاریخی محلۀ «کورمویه» شهر «هنزا» شهرستان رابر نیز واجد ارزش تاریخی و ‌فرهنگی شناخته شد.
مدیرکل میراث‌ فرهنگی استان بیان کرد: قدمت محوطۀ تاریخی کوه بی‌بی‌دن، بنای مسجد و دیوانخانۀ حسینخانی، قنات حجت‌آباد و حمام تاریخی هوتک، به ترتیب به دوره‌های پیش از تاریخ، تاریخی، اوایل قاجاریه و صفویه بازمی‌گردد.
فعالی با اشاره به اینکه در جلسۀ مذکور، خانۀ پدری سپهبد شهید قاسم سلیمانی نیز واجد ارزش تاریخی شناخته شده، افزود: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آمادگی دارد با موافقت مالکان، این خانۀ تاریخی را به موزه تغییر کاربری دهد.

فهیمه رضاقلی

 

0