شنبه 30 تیر 1403
  • شورا و شهر
  • شماره خبر: 9611734
  • 20 تیر 1403
  • 12:49
  • امتیاز:5/4
  • امتیاز شما
پایان بهسازی ایستگاه‌های اتوبوس خیابان «شریعتی»

معاون حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهردار کرمان خبر داد:

پایان بهسازی ایستگاه‌های اتوبوس خیابان «شریعتی»

معاون حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهردار کرمان، از پایان بهسازی هفت ایستگاه اتوبوس واقع در خیابان «شریعتی» خبر داد.

به گزارش کرنا، محمدرضا یحیی‌زاده گفت: به همت سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کرمان، تعداد دو ایستگاه اتوبوس، واقع در سه‌راهی «شهید چمران»، یک ایستگاه، واقع در چهارراه «کاظمی»، دو ایستگاه، واقع در چهارراه «ولیعصر» و دو ایستگاه واقع در چهارراه «سمیه» بهسازی شد.

وی خاطر نشان کرد: ایستگاه‌های اتوبوس طبق معماری بومی توسط کارشناسان طراحی معاونت حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهرداری طراحی شده است.

معاون حمل‌ونقل و امور زیربنایی شهردار کرمان، ادامه داد: بازسازی و زیباسازی سایر ایستگاه‌های اتوبوس اصلی شهر، در سال‌جاری در دستور کار قرار دارد.

0